SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Novice

27.09.2017 ob 02:31

PRVI POSAVSKI REGIONALNI TURISTIČNI FORUM

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je ob svetovnem dnevu turizma (27. 9. 2017) organizirala prvi posavski Regionalni turistični forum. Posveta, ki je potekal v Mestni hiši Brežice, so se udeležili predstavniki posavskih občin in javnih zavodov, ki upravljajo s področjem turizma. Osrednja tema je bila nova turistična regionalizacija države, ki je predvidena v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Prvi Regionalni turistični forum je bil namenjen predstavnikom javne sfere, torej županom, zaposlenim v oddelkih za družbene dejavnosti, zavodih za turizem, regionalni razvojni agenciji ter javnim zavodom s področja turizma. Udeleženci so se najprej seznanili s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki jo pripravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Nato pa so tudi prisluhnili rezultatom projekta EKO GASTRO (Ekološka hrana v gastronomiji - stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil, številka projekta V4 - 1514, projekt financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije).

Strategija predvideva, da se iz dosedanjih 14 turističnih regij oblikujejo 4 makro regije, Posavje pa se umesti v termalno-panonsko regijo. Znotraj te regije je predvidenih 5 top doživetij, med katere sodijo zdravje in wellness, zdravilne vode, odkrivanje zgodovine, avtentična kulinarika in aktivni zeleni oddih. Posavje je v turistični ponudbi zastopano predvsem s ponudbo Term Čatež, zato se kot ena izmed vodilnih destinacij makro regije omenja Posavje – Čatež. Glede na rezultate EKO-GASTRO projekta je bila izpostavljena tudi pomembnost ekološke prehrane v lokalni avtentični turistični ponudbi.  

Ker je organiziranost samih regij in s tem tudi možnost pridobivanja sredstev na razpisih s področja turizma prepuščena samim subjektom v regijah, je izredno pomembno, da Posavje kot regija deluje povezano ter je enakovreden del termalno-panonske regije. Udeleženci foruma so se strinjali, da Posavje – Čatež kot ena izmed vodilnih destinacij regije potrebuje močno organizacijo, ki bo nosilec oziroma koordinator destinacije.

Na forumu so zato nadaljevali z razpravo, kakšne naj bodo naloge te nosilne organizacije. Izpostavili so predvsem vloge koordinacije med vsemi partnerji v Posavju, na ravni regije, države in širše. Pomembna naloga je tudi komuniciranje in obveščanje partnerjev. Sledi promocija destinacije, ki mora slediti sodobnim digitalnim trendom. Ena izmed bistvenih nalog pa je razvoj zanimivih turističnih produktov v sodelovanju s ponudniki, izobraževanje in svetovanje pri oblikovanju produktov ter skrb za kakovost turistične ponudbe. Zbrani so se strinjali, da je to delo za poln delovni čas, za več oseb, ki bodo uživali zaupanje celotne regije, torej vseh šestih posavskih občin, javnih zavodov, zasebnih ponudnikov, stroke, nevladnih organizacij ter prebivalcev Posavja.

Forum Fakultete za turizem je prvi korak pri uresničevanju nove turistične strategije Slovenije v Posavju. Razprava se bo nadaljevala na prihodnjih posvetih.

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije