SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Obvestila

24.01.2016 ob 01:09

Erasmus+ študij v tujini

Obveščamo vas, da je na spletni strani http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2016-17.aspx objavljen razpis za Erasmus+ študij študentov v tujini (v državah programa – EU,EGP, Turčija, Makedonija), za študijsko leto 2016/2017. Rok za prijavo študentov v bazo je 15.3.2015. Na FT bo določen na KŠZ (predvidoma 10.3.2016).

 

Na kratko nekaj razlik  v primerjavi z lanskim razpisom:

Za študijsko leto 2016/2017 nacionalni limiti za določitev finančne dotacije znotraj treh skupin in višina dodatka za socialno depriviligirane še niso določeni. Objavljeni bodo takoj ko bodo potrjeni, trenutno pa so objavljeni zneski, ki so bili na voljo lani.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva oz. v državi, katere državljani so.

V razpisu je posebej izpostavljeno določilo programa Erasmus, da morajo:

Celoten čas Erasmus+ študija v tujini bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini in da lahko UM pri  prejetih prošnjah za finančno dotacijo Erasmus+ za študij v krajih, ki so v skladu s programom »Distance calculator« : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm, manj kot 200 km (zračne linije) oddaljeni od sedeža fakultete ali stalnega bivališča študenta, pred pripravo pogodbe o finančni dotaciji ali pred izvedbo nakazila avansa, zahteva dodatna dokazila kot so: kopija pogodbe o namestitvi v kraju študija za celotno obdobje, kopija potrdila o nakazilu prve najemnine in potrdilo o prijavi na uradu za tujce v kraju študija v tujini.

Vsi študenti, ki bodo študij opravljali v takih krajih, in tisti pri katerih bo v program študija v tujini vključena priprava dipl. ali mag. dela, pa  bodo morali po zaključku skupaj s poročilom poslati pogodbo o namestitvi in potrdila o nakazilu najemnin za celotno obdobje trajanja študija v tujini.

Novo je tudi to, da za čas trajanja tečajev tujih jezikov, ki jih organizirajo univerze gostiteljice pred pričetkom semestra, za jezike za katere so omogočena preverjanja in tečaji v sistemu EU spletne jezikovne priprave »Online Linguistic Support« (OLS) (zaenkrat torej: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina  portugalščina, češčina,  grščina, poljščina, švedščina in danščina) ,  finančne dotacije Erasmus ni možno prejeti, tudi če je tak tuj jezik vključen kot predmet v študijski sporazum in bo po vrnitvi priznan.

Več informacij na: http://ft.um.si/studenti/studij-v-tujini. 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije