SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Obvestila

23.02.2015 ob 02:25

Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline

 

 

Povabilo k sodelovanju študentov - Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru in podjetje Logarska dolina d.o.o. v okviru javnega razpisa »Po kreativni poti do praktičnega znanja 2« vabijo študente/študentke za sodelovanje na projektu.

Naslov projekta: Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline

Pedagoška mentorja: doc. dr. Marko Koščak in doc. dr. Maja Turnšek Hančič

Delovni mentor v podjetju: Marko Lenarčič

Trajanje projekta: 6 mesecev (od 1.2.2015 do 31.7.2015)

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki:  9 EUR/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR/mesec – bruto).

Predvideni cilji projekta so:

Izboljšati promocijske potenciale krajinskega parka temelječe na naravni in kulturni dediščini.

Izdelati konkretne turistične produkte vezane na naravne vrednote in kulturno dediščino.

Izdelati promocijske video vsebine, ki bodo prispevale k izboljšani prepoznavnosti in razširjeni promociji krajinskega parka.

Izdelati koncept kartice ugodnosti za Logarsko dolino.

 

K sodelovanju vabimo 6 študentov/študentk univerzitetnega ali visokošolskega študijskega programa »Turizem«, ki bodo v okviru projekta opravili naslednje naloge:

  • Študentje skupaj z mentorji izdelajo izvedbeni načrt projekta. Predhodno se seznanijo z namenom in cilji projektne naloge ter pričakovanimi rezultati projekta.
  • Analiza naravnih vrednot in kulturne dediščine v krajinskem parku in vrednotenje za promocijski potencial. Predvideno je tudi terensko delo, zaradi pridobivanja neposrednih izkušenj študentov.
  • Izdelava produktov za izbrane naravne vrednote in kulturno dediščino. 
  • Priprava krajših promocijskih video filmov na temo izdelanih produktov in določitev primernega okviranja teme s pomočjo eksperimentalne raziskave.
  • Analiza sistema kartic ugodnosti na področju turizma v Sloveniji in sosednjih državah in priprava optimalnega koncepta za Logarsko dolino.

Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v študijski program ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Če bo prijavljenih več študentov/študentk od razpisanega števila mest, bomo opravili izbor kandidatov glede na osebni razgovor z njimi.

Vaše prijave z zadevo »Prijava na projekt Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline« ter z navedbo kontaktnih podatkov (ime in priimek, telefonska številka), letnik in študijski program pošljite na naslov: maja.turnsek@um.si in do vključno 25.02.2015.

Dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo na telefonski številki 08 20 57 065 ali preko elektronskega naslova pedagoških mentorjev: Marko.koscak@um.si ali Maja.turnsek@um.si.

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije