SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Obvestila

19.02.2015 ob 09:23

Projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja 2

Povabilo k sodelovanju študentov na projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja 2

 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru in podjetje Hotel Sava Rogaška d.o.o. v okviru javnega razpisa »Po kreativni poti do praktičnega znanja« vabijo študente/študentke za sodelovanje na projektu***.

Naslov projekta: Prevajanje in oblikovanje večjezičnega prodajno-promocijskega gradiva hotela Sava Rogaška (HOSARO)

Trajanje projekta: 5 mesecev (od 1.3.2015 do 31.7.2015)

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki:  9 EUR/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR/mesec – bruto).

 

Predvideni cilji projekta so:

opozoriti na pomen strokovnega prevajanja na področju hotelirstva in gostinstva, inovativnega sodobnega oblikovanja prilagojenega različnim jezikovno-kulturnim ciljnim skupinam  in ustreznega izrazoslovja, saj se ravno na tem področju pojavljajo številna neustrezno prevedena gradiva, kar gospodarskemu subjektu znižuje konkurenčnost na mednarodnem trgu. Študentom prevodoslovja, turizma in medijskih komunikacij želimo predstaviti turistično gospodarstvo kot potencialnega delodajalca, saj je turizem ena redkih gospodarskih panog, ki kljub recesiji, beleži pozitivne rezultate. Podjetje Grand hotel Sava bo pridobilo predlog prevodov različne hotelsko-gastronomske ponudbe, namenjene posebnim ciljnim skupinam in jezikovnim področjem (nemščina, angleščina, slovenščina). Gre za komunikacijsko sposobnost med naročnikom, prevajalcem, oblikovalcem in prejemnikom sporočila, oziroma prevoda, ki mora imeti prodajno-oglaševalski učinek.

K sodelovanju vabimo 1 študenta/študentko študijskega programa »Turizem«, ki bo v okviru projekta opravila naslednje naloge:

- predstavitev turizma kot pomembne gospodarske panoge v RS s posebnim poudarkom na zdraviliški ponudbi (SSNZ - Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč),

- sodelovanje pri obisku Zdravilišča Rogaška in Grand hotela Sava,

- udeležba na organiziranih predavanjih o ponudbi Zdravilišča Rogaška in njegovem pomenu za razvoj regije,

- aktivno sodelovanje pri iskanju terminoloških ustreznic in prevajanju gradiva,

- evalvacija aktivnosti,

- sodelovanje z ostalimi člani tima, zaposlenimi v podjetju, delovnimi in pedagoškimi mentorji.

Sodelujoči(a) študent(ka) mora biti v času izvajanja projekta vpisan(a) v študijski program ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen(a), prijavljen(a) na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik.

Če bo prijavljenih več študentov/študentk od razpisanega števila mest, bomo opravili izbor kandidatov glede na njihovo povprečno oceno študija in osebni razgovor z njimi.

Vaše prijave z zadevo »Prijava na projekt Prevajanje in oblikovanje večjezičnega prodajno-promocijskega gradiva hotela Sava Rogaška (HOSARO)« ter z navedbo kontaktnih podatkov (ime in priimek, telefonska številka), letnik in študijski program pošljite na naslov: projekti.ff@um.si in natasa.vihar@um.si do vključno 23.02.2015.

Dodatne informacije v zvezi s projektom so vam na voljo na telefonski številki (02) 22 93 773 ali preko elektronskega naslova: projekti.ff@um.si in natasa.vihar@um.si.

 

***Financiranje za izvedbo projekta še ni dokončno odobreno. V kolikor projekt ni bi bil izbran, se v študijskem letu 2014-2015 tudi ne bo izvajal, študenti pa tudi ne bodo dobili izplačane denarne spodbude.

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije